Thiện Nguyện

Chú Ăn Xin Trên Đường Phố Sài Gòn Và Sự Ái Của OKVIP

Chú ăn xin trên đường phố Sài Gòn đã không còn là hình ảnh xa [...]

OKVIP Hỗ Trợ Bà Lão Nhặt Ve Chai Nuôi Cháu Tâm Thần

Bà lão nhặt ve chai nuôi cháu bệnh tật là hoàn cảnh OKVIP được dịp [...]

Chương Trình Bữa Ăn 0 Đồng – Sưởi Ấm Người Nghèo Đói

Chương trình bữa ăn 0 đồng là một trong những sự kiện từ thiện đang [...]

OKVIP Đưa Nguồn Nước Ngọt Về Làng Chống Hạn Và Chống Mặn

Dự án OKVIP đưa nguồn nước ngọt về làng đã được đơn vị cùng chính [...]

Thiện Nguyện Tại Bù Gia Mập – Vì Một Xã Hội Tốt Đẹp Hơn

Liên minh OKVIP là một trong số ít đơn vị hoạch định rõ tầm nhìn [...]

Thiện Nguyện Phủ Xanh Đồi Trọc Tại Xã Pờ Ê Của OKVIP

Thiện nguyện Phủ xanh đồi trọc tại xã Pờ Ê đã diễn ra thành công [...]

Dự Án OKVIP Từ Thiện Tại Sài Gòn – Chung Tay Vì Cộng Đồng

Vào đầu năm 2024 liên minh OKVIP từ thiện tại Sài Gòn tiếp tục thực [...]

789BET – Liên Minh OKVIP cùng hướng về miền Trung sau bão Noru 2023

Hướng về miền Trung sau bão Noru là hoạt động từ thiện được thực hiện [...]

789BET – Liên Minh OKVIP Phát Động Chương Trình Hỗ Trợ Bà Con Nghèo EA YIENG – ĐẮK LẮK

Ngày 24/7/2022, Công ty TNHH Truyền Thông và Giải Trí 789BET thuộc liên mình OKVIP [...]